Facebook Google+ LinkedIn YouTube

Parterapi

Parterapi kan være en mulighed for at vende konflikter til vækst og forandring. Det kan også være med til at forebygge konflikter. Og give jer en indsigt i jer selv og hinanden. Hvis i har besluttet at jeres veje skal skilles, kan parterapi være en hensigtsmæssig måde at afslutte et forhold på – og – hvis i har børn – skabe det bedste rum for jeres børn at leve i og vokse med den nye situation.

Parterapi – den første samtale

I den første samtale undersøger vi, hvorfor i er kommet, og hvor I ønsker at komme hen med et parterapiforløb. Den anden samtale er typisk en individuel samtale med hver jer. Forskning i parterapi peger på, at den individuelle samtale bidrager til et mere fokuseret og effektivt forløb.

Broen – Rummet – Kontakten – Mønstret

I vil ved den første samtale stifte bekendtskab med den bro, der forbinder jeres verdner, og som I skal krydse for at tage på besøg i hinandens nabolag. I vil blive skarpere til at mærke, hvordan rummet er imellem jer. Det rum, som I lever og ånder i – og som I kan gøde, når I har det rart. Og forurene, når noget bliver svært. Og I vil få mere opmærksomhed på, hvordan det er imellem jer, når i har ordentlig kontakt.

Det vigtigste i den første samtale er at afklare jeres håb for terapien – og afdække hvad det er for et mønster, i er blevet fanget i, sådan at i får mulighed for at begynde at få øje på det og gøre noget andet.

Fordi: Det allervigtigste er det, der sker mellem terapien – at i bevæger jer – og kommer videre fra det udgangspunkt, der bragte jer til parterapi.

Forløbet – og hvad virker?

Et forløb behøver  ikke nødvendigvis være langvarigt – men det er afgørende, at de første par samtaler bringer jer i retningen af det, i gerne vil, og forudsætningen for dette er at have en optimal ramme.

Vi ved, at især for par, der oplever sig fastlåst, har hyppige konflikter eller begyndt at have parallelle liv,  er det allervigtigste i parterapien at “holde momentum”. Det vil sige at have hyppige aftaler (ugentligt/hver 14. dag) i en periode frem for at have en række aftaler spredt henover flere måneder. Dette er primært fordi, at par i krise selvfølgelig også efter parterapiens start vil opleve rå og svære situationer og konflikter, og jo hurtigere de bliver nedtrappet og kontakten bliver genetableret, desto større sandsynlighed er der for at begge parter kan bevare håbet.

Parterapi

Information

Parterapi er en af drivkræfterne i, essensen af og formålet med Dansk Parterapeutisk Institut.
Parterapi kan både være et forløb eller ParIntensiv, som er en hel dag blot for dig og din partner – se mere her: https://www.lonealgotjeppesen.dk/kurser-for-par/

Parterapi hos Lone koster 1900 kr pr gang og varer halvanden time.

Parterapi  hos Marie Louise koster 1600 kr pr gang og varer halvanden time.

Kontakt mig, hvis I er interesserede i at høre nærmere om, hvordan jeg kan guide jer videre:

Kontakt Lone Algot Jeppesen