Facebook Google+ LinkedIn YouTube

Parterapi

Parterapi kan være en mulighed for at vende konflikter til vækst og forandring. Det kan også være med til at forebygge konflikter. Og give jer en indsigt i jer selv og hinanden. Hvis i har besluttet at jeres veje skal skilles, kan parterapi være en hensigtsmæssig måde at afslutte et forhold på – og – hvis i har børn – skabe det bedste rum for jeres børn at leve i og vokse med den nye situation.

Parterapi – den første samtale

I den første samtale undersøger vi, hvorfor i er kommet, hvad i kommer med og hvor I ønsker at komme hen med et parterapiforløb.

Broen – Rummet – Kontakten

I vil ved den første samtale stifte bekendtskab med den Bro, der forbinder jeres verdner, og som I skal krydse for at tage på besøg i hinandens nabolag. I vil blive skarpere til at mærke, hvordan Rummet er imellem jer. Det rum, som I lever og ånder i – og som I kan gøde, når I har det rart. Og forurene, når noget bliver svært. Og I vil få mere opmærksomhed på, hvordan det er imellem jer, når i virkelig har Kontakt.

Derfor vil jeg selvfølgelig introducere jer for min arbejdsmetode (se “teori og metode) – og i får mulighed for at begynde at arbejde med den, således at I får nogle værktøjer med jer hjem.

Fordi: Det allervigtigste er det, der sker mellem terapien – at i bevæger jer – og kommer videre fra det udgangspunkt,der bragte jer til parterapi.

Rejseplanen er en del af parterapi – og hvad virker?

Et forløb behøver  ikke nødvendigvis være langvarigt – men det er afgørende, at de første par samtaler bringer jer i retningen af det, i gerne vil, og forudsætningen for dette er at have en optimal ramme.

Hvis I vælger at starte et forløb, planlægger vi ved den første samtale de tre næste samtaler. Så er jeres tid og penge er bedst givet ud. Den anden samtale vil ofte være en individuel samtale med jer hver især.

Vi ved, at især for par, der oplever sig fastlåst, har hyppige konflikter eller begyndt at have parallelle liv,  er det allervigtigste i parterapien at “holde momentum”. Det vil sige at have hyppige aftaler (ugentligt/hver 14. dag) i en periode frem for at have en række aftaler spredt henover flere måneder. Dette er primært fordi, at par i krise selvfølgelig også efter parterapiens start vil opleve rå og svære situationer og konflikter, og jo hurtigere de bliver nedtrappet og kontakten bliver genetableret, desto større sandsynlighed er der for at begge parter kan bevare håbet.

Parterapi

Information

Den første samtale varer halvanden til to timer. De efterfølgende samtaler varer 1.5 timer. Parterapien koster 1800 kr pr gang.

 

Parterapi – læs mere om emnet

Parterapi er en af drivkræfterne i, essensen af og formålet med Dansk Parterapeutisk Institut.
Parterapi kan både være et forløb eller ParIntensiv, som er en hel dag blot for dig og din partner.

    Kontakt mig, hvis I er interesserede i at høre nærmere om, hvordan jeg kan guide jer videre:

    Kontakt Lone Algot Jeppesen