Facebook Google+ LinkedIn YouTube

Parterapi og vold

Den voldsomme kamp for kontakt – vold og parterapi

Vold forekommer som en del af cyklus hos en del af de par, der kommer i vores praksis – og vold er ofte en adfærd, vi ikke får undersøgt og adresseret.

Historisk set er parterapi blevet frarådet, når der er vold i parforholdet. Der er dog en del empiri, der understøtter, at for nogle par, hvor der er vold, er parterapi en mere hensigtsmæssig og effektiv intervention end individuel eller gruppeterapi. Med en god basal viden om de forskellige former for vold og en grundig assessment og visitation med henblik på at vurdere om parterapi er hensigtsmæssig, kan vi håbe på, at flere kan føle sig trygge ved også at invitere nogle af de ”parterapi-egnede” par ind i det parterapeutiske arbejde og skabe en tryggere tilknytning og muliggøre et sprog for de følelser, der er brændstoffet til volden. Vi vil se lidt på de forskellige former for vold, gode ideer til assessment og især tune ind på vold i en tilknytningsbaseret ramme og dermed hvordan EFT for nogle kan være en tryg ramme at arbejde med højkonfliktpar, hvor vold er en del af cyklus.

Tid: 19. juni 2019 kl. 10-16
Sted: Center for Familiudvikling, Søndergade 10, 2. sal, 8000 Aarhus C
Pris: 1.600 kr. + moms
Tilmelding: til Lone på kontakt@lonealgotjeppesen.dk senest 15. maj 2019