Facebook Google+ LinkedIn YouTube

Den første samtale

I den første samtale undersøger vi, hvorfor I er kommet, hvad I kommer med, og hvor I ønsker at komme hen med et parterapiforløb.

Det er vigtigt, at der er en fælles agenda for parterapien og parforholdet, og det er en forudsætning for effektiv parterapi.

Broen – Rummet – Kontakten – Mønstret

I vil ved den første samtale stifte bekendtskab med den Bro, der forbinder jeres verdner, og som I skal krydse for at tage på besøg i hinandens nabolag. I vil blive skarpere til at mærke, hvordan Rummet er imellem jer. Det rum, som I lever og ånder i – og som I kan gøde, når I har det rart. Og forurene, når noget bliver svært. I vil få mere opmærksomhed på, hvordan det er imellem jer, når i virkelig har kontakt. Og allervigtigst: At vi allerede i den første samtale får klarlagt, hvad det er for et mønster, der spænder ben for, at i har ordentlig kontakt, sådan at i kan nå at få øje på det derhjemme.

Fordi: Det allervigtigste er det, der sker mellem terapien – at i bevæger jer – og kommer videre fra det udgangspunkt, der bragte jer til parterapi.

Rejseplanen

Forandring tager ofte tid. Vi bygger ikke Rom på én dag. Men vi skal gerne efter den første samtale være klar over, hvordan I bedst muligt kan rejse sammen – og i hvilken retning jeres rejse går. De fleste par har god gavn af et forløb. Et forløb behøver absolut ikke nødvendigvis være langvarigt – men det er afgørende, at de første par samtaler bringer jer i retningen af det, i gerne vil, og forudsætningen for dette er at have en optimal ramme.  Hvis i vælger at starte et forløb, planlægger vi ved den første samtale de tre næste samtaler. Så er jeres tid og penge er bedst givet ud.

Den første samtale varer halvanden time. Typisk vil den anden samtale være en individuel samtale med jer hver.

Individuel samtale

Formålet med den individuelle samtale er, at jeg kan forstå jer bedre hver især – hvad i kommer fra, hvordan jeres erfaringer med tætte relationer har været gennem livet, og hvilke særlige begivenheder, der har farvet jeres liv – og også jeres parforhold.

Efter de individuelle samtaler har jeg – og vi – de bedste forudsætninger for at vide, hvordan parterapien skal forløbe.

Læs mere om min arbejdsform under https://www.lonealgotjeppesen.dk/eft/

En hel dag – ParIntensiv

I har også mulighed for at komme en hel dag. Det kalder jeg ParIntensiv. Det kan fx være relevant, hvis I har et bestemt tema, i gerne vil gå i dybden med. Det er også en mulighed, hvis i kender hinanden og Den Anerkendende Dialog og vil give jeres relation og jeres rum en dag med intensiv fordybelse. Sådanne dage vil bestå af 2½ timer om formiddagen. En middagspause, hvor i kan gå ud i latinerkvarteret, hvor vi bor og spise sammen. Og komme tilbage og fordybe jer i yderligere 2½ timer. ParIntensiv kan være et godt alternativ til et længerevarende parterapiforløb.

Se mere under “Kurser for par”