Facebook Google+ LinkedIn YouTube

30-timers specialistgodkendt kursus i parterapi

Kom på et inspirerende kursus i parterapi, samtidig med at du får opfyldt modulet “anden teoretisk referenceramme”
På kurset vil du med afsæt i en tilknytningsbaseret forståelse og med inspiration fra både emotionsfokuseret parterapi og EcCT (encounter centered couple therapy) få et landkort over arbejdet med parterapi.

Kurset forløber over 5 dage og dagene vil bestå i undervisning i relationsfokuseret parterapi, viden omkring relationel neurobiologi og træning i metoderne. Du vil både få teorietisk input, demonstrationer, video og øvelser. I undervisningen vil du blive fortrolig med:

  • Grundantagelser i den relations- og emotionsfokuserede parterapi
  • Arbejdet med deeskalering og identifikation af parrets mønster
  • Tilknytningsteori og voksentilknytning
  • Udvikling af mentalisering blandt par
  • Evaluering og vurdering mhp parterapi
  • Hvordan du kan strukturere den første samtale, den individuelle samtale og et forløb

Datoer:
23.-25. oktober og 13.-14. november kl. 9-16

Sted:
Psykoterapeutisk Institut, Søndergade 64, 2. sal, 8000 Aarhus C

Målgruppe:
Psykologer og psykoterapeuter (max 25 % af hensyn til Psykologforeningens regler)

Pris:
10.500 + moms
Tilmelding til Lone på kontakt@lonealgotjeppesen.dk senest 1 september 2019