Facebook Google+ LinkedIn YouTube

2-årige efteruddannelse

2 årig specialistgodkendt efteruddannelse i mentaliseringsfokuseret parterapi

I efteråret 2016 starter den 2-årige (specialistgodkendt for psykologer) efteruddannelse i mentaliseringsfokuseret parterapi.

Efteruddannelsen er en fortsættelse og udbygning af Kirsten Seidenfaden og Piet Draibys (Center For Relation Fokuseret Terapi) efteruddannelse i Relations Fokuseret Terapi. Efteruddannelsen henvender sig til psykoterapeuter, der ønsker at udvikle og fordybe sig i den relationelle, mentaliserende og dialogiske kompetence i deres kliniske arbejde med par, familier og grupper.

Du vil i løbet af efteruddannelsen lære at understøtte parret i at krydse BROEN til den andens verden med fuld opmærksomhed – det vil sige at være GÆST i den andens verden. Du vil blive knivskarp til at støtte parret i at være en attraktiv og kærlig VÆRT – det vil sige at kunne gå på opdagelse i forskellige NABOLAG og fortælle om dem til sin partner på en rolig og åben måde. Du vil få masser af ideer til at arbejde kropsligt, narrativt, kognitivt og dynamisk med parret – og på denne måde understøtte et mentaliserende, åbent og udviklende RUM mellem parret.

Teoretisk bygger efteruddannelsen i Mentaliseringsfokuseret parterapi på en integration af systemisk tænkning og den nyere psykodynamiske teori, herunder forskning indenfor tilknytningsteorierne (Bowlby, Ainsworth, Main, Stern og Fonagy) samt den affektive neurobiologi (LeDoux, Daniel Siegel, Susan Hart).

Mentaliseringsfokuseret parterapi fokuserer på at udvikle mentaliseringsevnen og fordybe kontakten mellem parret samtidig med at parret undersøger de følelsesmæssige oplevelser og det interpersonlige drama, der lever i rummet mellem dem.

Terapeutisk bygger Mentaliseringsfokuseret parterapi især på Relations Fokuseret Terapi, Imago Relationsterapi og Encounter centered Couples Therapy (EcCT) ved Hedy Schleifer. Der er klange fra  Carl Rogers klientcentrede terapi, Daniel Sterns udviklingspsykologi, masser af inspiration fra Peter Fonagys arbejde med tilknytning og mentalisering integreret med de systemiske og narrative metoder.  Ligeledes trækker efteruddannelsen på inspiration fra EFT (Sue Johnson).

Uddannelsens formål

Formålet med uddannelsen er at træne psykoterapeuter, så de kan støtte udviklingen af  mentalisering hos parret såvel som hos sig selv. Centralt i parterapien er at kunne støtte parret i at kunne identificere og afklare implikationerne af følelser og handlinger som forudsætning for oplevelse af nye muligheder for vækst og forandring i egne/personlige relationer.

Mentaliseringsfokuseret parterapi støtter parret i at få løst op for frustrationer og konflikter og igangsætte en udviklingsproces hen imod en mere tryg, givende og mentaliserende voksen tilknytning, som kan udvikle og styrke begge i relationen.

“Den anerkendende dialog” vil blive indlært som et betydningsfuldt redskab for at skabe fornyet nysgerrighed og interesse for forskellighederne imellem parret. Desuden vil den anerkendende dialog være rammen omkring det personlige udviklingsarbejde og supervisionen, der er en del af efteruddannelsen.Terapeuten vil opnå sikkerhed og ekspertise i at forstå mentalisering og relationsprocesser og i at assistere par gennem deres samlivsvanskeligheder og i forældre/barn relationer.

Denne kliniske efteruddannelse tilbyder terapeuten en mulighed for at lære teorien, teknikkerne og anvendelsen af  den Mentaliseringsfokuserede parterapi og bringe vedkommende i stand til at arbejde mere effektivt med par i deres praksis.

Praktisk information

Målgruppe
Psykoterapeuter, der ønsker at udvikle og fordybe sig i den relationelle, mentaliserende og dialogiske kompetence i deres kliniske arbejde med par, familier og grupper

Sted
Opdatering følger

Datoer
Efteråret 2016

Underviser
Lone Algot Jeppesen
Autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og specialiseret og efteruddannet i parterapi og stifter af Dansk parterapeutisk Institut.

Leif Vedel Sørensen
Psykiater – specialist i psykoterapi

Gæsteundervisere:
Kirsten Seidenfaden og Piet Draiby

Pris
Opdatering følger

Tilmelding
Skriv en mail til kontakt@lonealgotjeppesen.dk